اصالت ژورنال

اصالت ژورنال,سايتهاي جعلي مجلات ISI,چاپ تضميني مقالات,گروه علمي پژوهشي آموزشكده,
از آنجا كه يكي از دغدغه هاي اصلي پژوهشگران و دانشجويان در چاپ مقالات علمي پژوهشي خود، گرفتار شدن در مجلات بلك ليست و يا سايتهاي جعلي منتسب به اين مجلات ميباشد، گروه علمي پژوهشي آموزشكده برآن شد 

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده