انجام تمامي نرم افزارهاي آماري مربوط به فصل چهارم پايان نامه

چاپ تضميني مقالات در مجلات ISI و ISC,انجام فصول آماري,گروه علمي پژوهشي آموزشكده,ترجمه روان و ارزان قيمت,انجام خدمات چاپ مقاله,
انجام خدمات چاپ مقالات در ژورنالهاي معتير ISI و ISC و انجام امور فصل 4 پايان نامه با هزينه دانشجويي

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده